WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN

Onze
Diensten

Bij Hanbey kunt u terecht voor een keur aan professionele diensten.
Van financiële administratie, online boekhouden en loonadministratie tot fiscale aangiften en advisering en begeleiding. Bij de uitvoering van de werkzaamheden streven we continu naar efficiency en hoge productiviteit. Om dit te stroomlijnen beschikt Hanbey over moderne hard- en software. Wij werken voornamelijk met AFAS software, Exact Online, E-boekhouden en Snelstart. Andere pakketten zijn ook mogelijk.

Administratieve verwerking van de boekhouding

De verwerking van de administratie kan op vele manieren gebeuren en is een samenspel tussen jou en Hanbey Administratie-& Adviesbureau. Zo heb je de keuze uit het (gedeeltelijk) zelf verwerken van de administratie of het uitbesteden aan ons. Het eerste resulteert in een kostenbesparing en het tweede in een tijdsbesparing. Dit geeft weer ruimte voor privé of uw onderneming. De administratie wordt verzorgd via Exact Online, de internationale webdienst voor online boekhouden.

Overzichtelijke rapportages

Als ondernemer wil je grip op jouw onderneming. Je wilt op meerdere momenten van het jaar weten hoe jouw onderneming er voor staat. Wij vinden het daarom van essentieel belang dat je tijdig wordt voorzien van deze informatie. Daarom krijg je als klant bij ons standaard na afloop van ieder kwartaal een tussentijdse rapportage. Desgewenst kan deze frequentie worden uitgebreid. Middels overzichtelijke en duidelijke tussentijdse rapportages brengen wij de cijfers tot leven. Deze tussentijdse rapportages laten zien hoe jouw onderneming er voor staat, maar dienen ook als stuurinformatie. Zodoende kun je betere en onderbouwde beslissingen nemen richting de toekomst.

Opstellen van jaarrekeningen

De jaarrekening wordt vorm gegeven door middel van Infine Rapportage Software, het programma wat direct gekoppeld is met jouw Exact Online boekhoud-administratie. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en bestaat uit de volgende elementen: Het Accountantsrapport Hierin vind u naast de algemene zaken ook de resultaat- en meerjarenvergelijking, de financiële- en fiscale positie, kengetallen en de grafische weergave. De Financiële jaarrekening Hierin vind u de Balans en Winst en verliescijfers en de diverse toelichtingen hierop. Bijlagen Hierin vind u een overzicht van de staat van de bezittingen en de afschrijvingen hierop, de jaaropstelling van de omzetbelasting en een specificatie van het ondernemerskapitaal.

Verzorging van belastingaangiften

Je wil geen problemen met de belastingdienst, maar ook zeker niet te veel belasting betalen. De belastingregels zijn continue aan wijzigingen onderhevig. Wellicht ziet u soms door de bomen het bos niet meer. Hierdoor blijven “voordelen/kortingen” vaak onbenut.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het verzorgen van de volgende belastingaangiften:

 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting (ondernemers en particulieren)

Salarisadministratie

Hanbey Administratie-& Adviesbureau kan de volledige salarisadministratie verzorgen

Onze standaard dienstverlening bestaat uit:

 • Het aan-/afmelden bij Belastingdienst
 • Stamgegevens invoeren en onderhouden
 • Verwerken mutaties
 • Loonstroken verzorgen
 • Jaarwerk verzorgen (w.o. jaaropgaven medewerkers)
 • Journaalposten aanleveren t.b.v. verwerking in uw financiële administratie (conform uw grootboekrekeningschema)
 • Belastingbestand aanleveren
 • CAO-wijzigingen bijhouden
 • Pensioenaangiften indienen

Daarnaast kunnen wij je ook van dienst zijn bij:

 • Aangiften loonbelasting
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen van overeenkomsten voor secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld studiekostenregeling, onkostenvergoeding)
 • Bruto-/nettoberekeningen.
https://hanbey.nl/wp-content/uploads/2020/01/writing-1149962_1920-1280x854.jpg

Advies op maat

Of u als ondernemer nu een starter bent, een groeiproces doormaakt of juist een stap op de plaats maakt, regelmatig zult u advies in moeten winnen over uiteenlopende zaken. De ene keer heeft u een vraag over financieringen of personele zaken en de andere keer heeft u een advies van een fiscalist, jurist of accountant nodig. Wij hanteren het één loket principe. Met al uw vragen kunt u bij Hanbey Administratie-& Adviesbureau terecht. Uw vraag kan beantwoord worden middels:

 • Eigen kennis
 • Raadpleging van de kennisbank
 • Inschakelen van één van onze (externe) adviseurs/specialisten

Advisering en begeleiding, waar nodig met vakspecialisten

Wij adviseren over en begeleiden u met een groot aantal onderwerpen waarmee u en uw onderneming te maken krijgen. Dit doen we al dan niet in combinatie met vakspecialisten. Bijvoorbeeld over:

 • Welke rechtsvorm
 • Bedrijfsvoering
 • Herstructureringen
 • Investerings-/financieringsplannen
 • Bedrijfsopvolging
 • Aan- en verkoop van ondernemingen
 • Automatisering

Voor een perfecte begeleiding en advisering doen wij waar nodig een beroep op een groot netwerk aan vakspecialisten. Door deze samenwerking kunnen wij u altijd de meest optimale oplossing bieden. Hierdoor kunnen wij direct slagvaardig optreden.

Hanbey Administratie-& Adviesbureau werkt samen met onder andere:

 • Notarissen
 • Advocaten
 • Fiscalisten
 • Belastingadviseurs
 • Financieringsspecialisten
 • Automatiseringsdeskundigen

ONS KANTOORContact
opnemen

Adresgegevens
Bredaseweg 108-A
4902 NS Oosterhout NB

Tricorp Business Centre
Sectie 3, kantoor 1.13
(085) 785 27 30
info@hanbey.nl